Cách Google Ads xếp hạng quảng cáo

Khi tìm hiểu sâu về Google Ads, bạn cần hiểu cách mà Google xếp hạng quảng cáo của bạn. Từ đó tối ưu mọi thứ phù hợp với tiêu chuẩn của Google. Về vấn đề này, bạn cần làm quen với 2 thuật ngữ: Quality Score & Adrank.

Quality Score

Đây là điểm thể hiện mức độ đánh giá của Google được tính trên thang điểm 1-10. Cho biết quảng cáo của bạn có chất lượng đối với tìm kiếm của người dùng hay không?

3 thành phần tạo nên điểm chất lượng:

  • Tỷ lệ nhấp chuột vào quảng cáo của bạn (CTR)
  • Độ liên quan của quảng cáo với truy vấn người dùng (Ad Relevance)
  • Trải nghiệm người dùng trên trang đích (landing page)

Adrank

Là điểm xác định vị trí mà quảng cáo của bạn sẽ hiển thị ở trang kết quả tìm kiếm, được tính theo công thức:

Adrank = CPC Bid x Quality Score

Trong đó:

  • CPC Bid: Giá thầu tối đa mà bạn sẵn sàng chi trả
  • Quality Score: Điểm chất lượng.

Cách Google xếp hạng quảng cáo

Google xếp hạng quảng cáo dựa theo Adrank, điểm Adrank càng cao thì bạn sẽ được xếp hạng càng cao. Mà để có điểm Adrank cao, bạn phải bid giá cao. Nếu không thể bid giá cao thì bạn phải có điểm chất lượng quảng cáo tốt.

Tức là bạn sẽ có 2 cách để đưa quảng cáo đứng trên những đối thủ khác:

  • Dollar thần chưởng: Cứ bid giá cao nhất
  • Đầu tư vào chất lượng quảng cáo: Tối ưu hóa landing page, mang lại giá trị cho người dùng khi tìm quảng cáo đó (Google ưu tiên hướng này hơn)

Trả lời